Ubytovací řád a stornovací podmínky

Ubytovací řád

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným platným dokladem totožnosti.

Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 17 hod. Do té doby pokoj hosta rezervuje, není-li objednávkou stanoveno jinak.

Host užívá hotelový pokoj po dobu, kterou si sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba jinak sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 11 hodin.

Do té doby musí pokoj uvolnit, pokud nedodrží lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.

Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenskými prostorami a službami ubytovacího zařízení.

Host odpovídá v plné rozsahu za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se , zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.

Storno podmínky ubytování

V případě stornování částečného nebo úplného ve lhůtě do 7 dní před začátkem pobytu se účtuje stornovací poplatek ve výši zálohy na pobyt nebo 50 % z části nebo celého neuskutečněného pobytu.

Při stornování ve lhůtě kratší než 7 dní se účtuje 70% stornovací poplatek.

Při stornování v den začátku pobytu nebo v průběhu se účtuje 100% poplatek za ubytování.

Storno pro firemní klientelu a svatby do 30ti dnů před akcí – 50% z ceny ubytování a pronájmu

  • méně než 30 dnů před akcí – 70%
  • méně než 11 dnů před akcí – 100%